Legalizacija - ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada provodi se temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12).

Zašto legalizacija?

Prvenstvena svrha Zakona je sređivanje stanja u prostoru te njegova zaštita kao najvažnijeg hrvatskog resursa. Jednako značajna je i gospodarska komponenta, obzirom da se ozakonjenjem bespravnih objekata, osobito poljoprivrednih gospodarstava, omogućava njihova valorizacija i stjecanje uvjeta za korištenje poticaja iz međunarodnih programa.
Što se može legalizirati

Što se može legalizirati?

Zakonom (NN 86/12) je propisano da objekt mora biti evidentiran na digitalnoj ortofoto karti od 21. 6. 2011.
Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi:
- u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode...
- u koridoru prometnih, energetskih i vodnih građevina
- u koridoru komunikacijskih građevina
- unutar površine javne i društvene namjene...

saznajte više >
Dokumentacija za legalizaciju nekretnina

Što treba priložiti?

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu definirana je građevinskom (bruto) površinom zgrade:
saznajte više >
Legalizacija nekretnina

Kakav je status nekretnine nakon legalizacije?

Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.
Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju smatra se...
saznajte više >

Suradnja s geodetima

Dugogodišnje iskustvo u poslovima s nekretninama kao i obavljane poslova projektiranja po cijelom području republike Hrvatske, dovelo nas je u blisku suradnju s nekoliko geodetskih ureda.
Iz toga slijedi da možemo za klijente organizirati potrebne geodetske radove koje će obaviti provjerene firme i to u bilo kojem dijelu Hrvatske.

Zašto Trezor Invest?

Vjerujemo kako postoji više razloga zašto nama povjeriti izradu projekta. Sigurno je najbolji argument činjenica kako i sve ostale usluge koje prate investiciju možete ugovoriti s nama. S investitorom možemo početi suradnju u trenutku kupnje zemljišta, a završiti upisom objekta u zemljišne knjige. Sve međuetape: ishođenje dozvola, savjetovanje i izbor izvođača prolazimo zajedno. Pomoći ćemo kod osiguranja financiranja, a ako projektiramo stanove ili apartmane za tržište potrudit ćemo se i prodati ih.