Kako nastaje procjena?Procjena vrijednosti nekretnine postupak je kojim se pokušava primjenom specifičnih metoda dobiti vrijednost nekretnine koja je što bliže njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti. Pri tome, ovisno o vrsti nekretnine, kombiniraju se tri osnovne metode. Kod procjena nekretnina koje generiraju dobit najvažniju ulogu ima metoda kapitalizacije dobiti, a, kod stambenih nekretnina metoda usporednih vrijednosti /Fu/. Uvijek se nastoji dobiti i građevinska vrijednost nekretnine te se vrijednosti dobivene primjenom pojedinih metoda dovode u korelaciju kako bi se dobila poštena tržišna vrijednost nekretnine.

Sadržaj procjene (izvod iz elaborata)