Što projektiramo?


Odjel projektiranja razvijen je na temelju zahtjeva trgovačkih tvrtki za izradom projekata prodajnih centara. U tim smo poslovima stekli bogato iskustvo koje smo kasnije koristili prilokom izrade projekata za brojna apartmanska naselja, stambene i poslovne zgrade. Smatramo kako posjedujemo znanje, iskustvo i potencijal za izradu i ostalih specijaliziranih vrsta projekata. Trenutno projektiramo više vjetroparkova u zaleđu Dalmacije, pogon za proizvodnju drvenih peleta, a pripremamo se i za izradu projekata solarnih elektrana. I dalje smo otvoreni za sve Vaše ideje koje želimo pretvoriti u stvarnost.